علم در اغما

اولین شب علوم انسانی با حضور کریم مجتهدی، پیر دورتیگیه، سیدیحیی یثربی، رضا غلامی و شهریار زرشناس

ماهنامه عصر‌اندیشه شماره 10
دوشنبه , 05 تیر 1396 , 23:25