نوع محصول : ماهنامه
کد محصول : 9
نام محصول : ماهنامه شماره 9
قیمت محصول : 60,000 ریال
قیمت نسخه PDF : 25,000 ریال
تعداد صفحه : 166
درصد تخفیف : 20
دوره انتشار : سال دوم
تاریخ انتشار : آبان 94
چندزبانه : 3
سفارش محصول
توضیحات محصول :
ماهنامه شماره 18
چهارشنبه , 26 دی 1397 , 12:37