نوع محصول : ماهنامه
کد محصول : 8
نام محصول : ماهنامه شماره 8
قیمت محصول : 60,000 ریال
قیمت نسخه PDF : 25,000 ریال
تعداد صفحه : 164
درصد تخفیف : 20
دوره انتشار : سال دوم
تاریخ انتشار : شهریور 94
چندزبانه : 3
سفارش محصول
توضیحات محصول :
ماهنامه شماره 18
پنجشنبه , 01 فروردین 1398 , 04:51