مهدی کلهر

نگذاشتند سینما، انقلاب را به جهان صادر کند


عصر اندیشه 1396/09/28 03:42:16 عصر

نگذاشتند سینما، انقلاب را به جهان صادر کند مصاحبه خواندنی مهدی کلهر را در مجله عصراندیشه بخوانید


گزیده گفت‌وگوی عصراندیشه با مهدی کلهر اولین معاون سینمایی كشور؛

🔺آن سال‌ها خیلی بیش از اندازه دموکراسی داشتیم وگرنه پدیده‌ای مثل مخملباف نباید رشد می‌کرد؛ یک عضو فرودست منافقین که بعدها خودش اعتراف می‌کند من هیچ وقت به سمت انقلاب نرفتم. او در آن سال‌ها توانسته بود در جاهای مختلف نظام نفوذ کند.

🔺خلخالــی که آن موقع ترســناک ترین و قدرتمندترین چهره غضبیه انقلاب اســلامی بود، گفتــه بود اگر مدیرکل ســینمایی وزارت فرهنگ و هنر را بیابــم اعدامش می کنم.

🔺به من گفته شد ما تفنگچی زیاد داریم اما کسی که کار فرهنگی کند نداریم. این بود که من بضاعتم را در حوزه فرهنگ به کار گرفتم.

🔺سینمای فیلم فارسی در سال 1356 ورشکسته بود. آن هم با تمام لختی ها و... که داشت. در سینمای آن دوره فکر می کردند این سکس است که فروش را افزایش می دهد اما دقت نداشتند که مخاطب آن دوره، سکس ایتالیایی را بر ایرانی اش ترجیح می دهد.

🔺یک روز دانشجویی از من پرسید اسلام با سورئالیسم موافق است یا مخالف؟ گفتم آن اسلامی که با سورئالیسم مخالف باشد یا موافق، دیگر اسلام نیست؛ چیزی است در ردیف همان مکتب ها که درباره شان بحث می کند. اسلام فراتر از این است که موافق یا مخالف سبک ها باشد.

🔺از قشر متدین جامعه حدود 07 تا 57 درصد توقع شان این بود که دو چیز مطلقا  تحریم شود: یکی سینما و دیگری موسیقی.

🔺فضای ذهنی جامعه این بود که نباید سینما و موسیقی داشته باشیم تا جامعه نمازخوان باشد.

🔺کشاکش 52 روزه ای بین من و مهندس موسوی بود و سرانجام گفت استعفا بده. من گفتم استعفا نمی‌دهم، اگر لازم است مرا کنار بگذارید. البته می‌دانستم پشت این تلاش که برزخی ها نباید باشد، مخملباف و تیمش بودند.

تاریخ :

1396/09/28 03:42:16 عصر

به اشتراک بگذارید :


نظرات : 0

ماهنامه شماره 18
جمعه , 06 اردیبهشت 1398 , 17:24