عصر اندیشه ۱۴ منتشر شد


عصر اندیشه 1396/05/07 04:17:29 عصر

شماره ۱۴ مجله عصر اندیشه منتشر شد

پرونده های
ارباب راهبردها
جبهه متشتت تاریخ نگاری
سیاست و آکادمی ها
بزرگان قدرت
چشم انداز رهایی
و بحران آموزش و پرورش را در شماره ۱۴ عصر اندیشه بخوانید

تاریخ :

1396/05/07 04:17:29 عصر

به اشتراک بگذارید :


نظرات : 0

ماهنامه شماره 18
جمعه , 02 فروردین 1398 , 15:39