«عصر اندیشه 14» به زودی منتشر می‌‎شود


عصر اندیشه 1396/03/06 11:37:00 صبح

دو ماه‌نامه عصر اندیشه از شهریور 93 در حوزه «فرهنگ و علوم انسانی» کار خود را آغاز کرد و در این راه توانست به مدت دوسال 13 شماره را منتشر کند اما در دی ماه سال گذشته انتشار این نشریه با وقفه‌ای روبرو شد که این وقفه 6 ماه به طول انجامید و دگربار با تیم رسانه‌ای جدید و رویکردی نو به مسائل به زودی روانه کیسوک‌های مطبوعاتی و مراکز فرهنگی می‌شود.

دو ماه‌نامه عصر اندیشه از شهریور 93 در حوزه «فرهنگ و علوم انسانی» کار خود را آغاز کرد و در این راه توانست به مدت دوسال 13 شماره را منتشر کند اما در دی ماه سال گذشته انتشار این نشریه با وقفه‌ای روبرو شد که این وقفه 6 ماه به طول انجامید و دگربار با تیم رسانه‌ای جدید و رویکردی نو به مسائل به زودی روانه کیسوک‌های مطبوعاتی و  مراکز فرهنگی می‌شود. عصر اندیشه به عنوان یک نشریه فکریِ آزاد و مستقل و با هویت اسلامی- انقلابی سعی دارد آرمان نیل به جامعه جهانی توحیدی را بر مبنای معنویت‌گرایی، اخلاق و عدالت‌گستری دنبال کند. عصراندیشه در رویکرد جدید خود تفکرات و نظریات جریان اصلی در عرصه علوم انسانی و اجتماعی را توجیه‌گر نظام مسلط موجود می‌پندارد وقصد دارد با این رویکرد به شالوده‌شکنی، اعتبارزدایی و طبیعی‌زدایی از فرانظریه‌ها، فراروایت‌ها، کلان‌الگوها و دعاوی شناختیِ مدرن بپردازد که دیدگاه‌های بدیل را به حاشیه می‌رانند. عصر اندیشه وضعیت کنونی تکثر، نسبیت و عملگراییِ حاکم بر فضای فلسفه و اندیشه غرب و بی‌اعتمادی به حجیت میراث روشنگری را مجال مغتنمی برای طرح اندیشه‌های غیرغربی از منظرهای مختلف می‌داند و به این مهم اهتمام فراوان دارد.
عصر اندیشه معتقد است گفتمان و تفکر انقلاب اسلامی می‌تواند در قامت الهام‌بخش جریان مقاومت ضد استکباری در سطوح منطقه‌ای و جهانی و هماورد و چالش‌گر اندیشه غربی نقش‌آفرین باشد. بنابراین بازنمایی صحیح تاریخ و تجربه انباشته‌شده انقلاب در عرصه‌های مختلف از فلسفه و سیاست گرفته تا هنر و ادبیات همواره در زمره اولویت‌های نشریه در شماره‌های آتی جای می‌گیرد. در همین راستا عصر اندیشه با دغدغه «کارآمدی» و با رویکردی واقع‌بینانه و آسیب‌شناسانه به مسائل روز جامعه ایرانی در دوران حاکمیت جمهوری اسلامی بذل توجه دارد و می‌کوشد در حد بضاعت و جایگاه خود دردشناس و تجویزگر درمان باشد.
منتظر باشید...

تاریخ :

1396/03/06 11:37:00 صبح

به اشتراک بگذارید :


نظرات : 0

ماهنامه شماره 18
جمعه , 02 فروردین 1398 , 15:37