جهان‌بینی ما از هم گسیخته است

هادی خانیکی: زیر رگبار اطلاعات رویدادهای ازهم‌گسیخته، جهان‌بینی ما ازهم‌گسیخته‌ شده است


عصر اندیشه 1394/11/01 03:07:16 عصر

.

دکتر هادی خانیکی  روز 5 آذر 1394 در نشست «اعتماد اجتماعی در ایران» گفت: جامعه ایرانی با فرسایش سرمایه اجتماعی قدیم و عدم جایگزینی سرمایه جدید روبه‌رو است. یافته‌ها حاکی از پایین بودن سطح ارتباطات اجتماعی و مناسبات مدنی در کشور است که عملا دال بر وجود آسیب‌های ارتباطی است. در نتیجه تأثیر شگرف رسانه‌ها، ما از گذشته بریده و فرصت اندیشیدن به آینده را نیز از دست داده‌ایم و در زیر رگبار اخبار و اطلاعات رویدادهای ازهم‌گسیخته، جهان‌بینی ما جهانی‌بینی ازهم‌گسیخته‌ای شده است. بررسی سطوح مختلف سرمایه اجتماعی مانند هنجارها و اعتماد اجتماعی در ایران پایین است، در عین حال رشد فردیت و نزول جایگاه پیشین جامعه و ارتباطات اجتماعی در تصورات فردی نیز می‌تواند منجر به کاهش سرمایه اجتماعی، شکنندگی، پرهزینگی و کم‌دوامی جامعه شود. 

تاریخ :

1394/11/01 03:07:16 عصر

نویسنده :

عصر اندیشه

کلیدواژه ها :

جامعه ایرانی - سرمایه اجتماعی - آسیب‌های ارتباطی - جهان‌بینی - ارتباطات اجتماعی

به اشتراک بگذارید :


نظرات : 0

ماهنامه شماره 18
جمعه , 06 اردیبهشت 1398 , 17:25